9U8U游戏第一门户
正文内容
您的位置:首页 > 看新闻 > 网游资讯 > 凌剑奇缘VIP价格表-凌剑奇缘手游VIP等级表充值

凌剑奇缘VIP价格表-凌剑奇缘手游VIP等级表充值

来源:9u8u网页游戏 | 时间:2019-03-14 17:58:24

《凌剑奇缘》VIP价格与VIP等级表

VIP等级 VIP经验 经验折算钻石消费 折算RMB
0 0 0 0
1 300 300 30
2 700 700 70
3 1600 1600 160
4 3200 3200 320
5 12800 12800 1280
6 51200 51200 5120
7 160000 160000 16000
8 400000 400000 40000
9 800000 800000 80000
10 1200000 1200000 120000

凌剑奇缘下载地址

凌剑奇缘VIP价格表-凌剑奇缘手游VIP等级表充值